Menú

Escoles Amigues

Una societat basada en els mitjans visuals fa necessària la interacció de les organitzacions que desenvolupen processos educatius a partir de la imatge i la fotografia per generar major coneixement, innovació i pensament crític.

Foto Colectania, dins del seu programa Escola Amiga, desenvolupa en col·laboració amb els centres educatius tota una sèrie programes específics amb aquest objectiu.

Avantatges

 • El Projector. És un cicle d'activitats creat l'any 2010 amb l'objectiu de mostrar les diferents iniciatives que conviuen en el panorama de la creació fotogràfica a Espanya. En aquest cicle es realitzarà una sessió dedicada als treballs dels estudiants que siguin seleccionats per les Escoles Amigues de la Fundació.

 • Visita comentada de cada exposició en exclusiva per a l’alumnat de l'Escola Amiga pel seu comissari, artista o pel director de la Fundació.

 • Col·lecció i cambra de conservació. Els estudiants podran accedir a la col·lecció fotogràfica de la Fundació Foto Colectania, així com conèixer el treball que es desenvolupa en la gestió de la col·lecció.

 • Més visibilitat. La imatge de l'Escola Amiga estarà present en el lluminós (cast. ?) de la Fundació situat a l'accés a la sala d'exposicions, també estarà present en els agraïments de totes les nostres publicacions, i a la pàgina web de Foto Colectania.

 • Informació prioritària. Foto Colectania establirà un canal de comunicació permanent amb l'escola i els estudiants, per la qual cosa obtindran informació en exclusiva de tota la nostra programació i activitats.

 • Reserva preferent. Adreçada al personal de l'escola i l’alumnat, que tindrà preferència per assistir a l'àmplia gamma d'activitats que desenvolupa Foto Colectania i les seves institucions amigues.

 • Descomptes. L’alumnat, personal docent i el personal de l'escola gaudiran d'un descompte del 5% en publicacions, tallers i viatges organitzats per Foto Colectania, així com també d’un 45% en la quota d'Amic individual de la Fundació.

 • Incentius fiscals. Les aportacions que realitzin les Escoles Amigues estan subjectes als beneficis fiscals pertinents estipulats en la llei de mecenatge i patrocini.

 • Conveni de col·laboració educativa. L’alumnat de l'Escola Amiga de Foto Colectania té prioritat per obtenir alguna de les places ofertes per realitzar pràctiques a la Fundació.

 • Entrada gratuïta. El personal docent i l’alumnat de l'escola podran assistir gratuïtament i sense límit de visites a totes les exposicions que la Fundació Foto Colectania desenvolupi en les seves instal·lacions.

 • Revisió de portfolios. L'equip de Foto Colectania assessorarà als estudiants, que siguin seleccionats per l'escola, mitjançant una revisió final dels seus dossiers.

 • Biblioteca especialitzada. El personal docent i l’alumnat de l'escola tindran a la seva disposició la biblioteca especialitzada de Foto Colectania, la qual està en constant creixement i actualment compta amb més de dos mil llibres de fotografia, fons que incrementa els recursos de les escoles estenent els horitzons i fonts de coneixement.

Consulta i idea amb nosaltres noves formes de col·laboració a mesura per al teu centre i els teus alumnes.

Avantatges fiscals, nova llei de mecenatge: Recorda que durant el 2015 donar costa menys i podràs desgravar-te fins a un 32,7% de les teves aportacions.

Fes-te
amic