Menú

Treball / Pràctiques

PRÀCTIQUES

La Fundació Foto Colectania ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques de caràcter formatiu no remunerades compatibles amb els estudis, mitjançant convenis de col·laboració amb escoles de fotografia, universitats i centres d'ensenyament superior.

Departament de coordinació d'exposicions i activitats:
Suport a totes les tasques vinculades a l'organització i producció d'exposicions, tant a la seu de la Fundació com en altres centres, suport en el muntatge d'exposicions i itineràncies, suport en l'organització d'activitats relacionades amb les exposicions, i també suport a l'atenció al visitant.

Departament de cambra i col·lecció:
Suport en les diverses tasques de gestió de la col·lecció, incloent tant la conservació preventiva, com la sortida i entrada d'obra per préstecs o exposicions de la col·lecció. També, suport a la gestió de la biblioteca, a través de la catalogació de noves adquisicions, així com atenció al visitant per a consultes.

Perfil:
Estudis i interès en gestió cultural, museologia i, organització de projectes. Es requereix coneixement d'anglès i català. Busquem persones motivades, amb ganes d'adquirir nous coneixements, ben organitzades, amb orientació al detall i al treball en equip.