Menú

Pràctiques

La Fundació Foto Colectania ofereix la possibilitat als estudiants de realitzar pràctiques de caràcter formatiu compatible amb els estudis, mitjançant convenis de cooperació educativa amb escoles i universitats. Les pràctiques són de caràcter formatiu no remunerades.

S'estableixen 2 convocatòries de pràctiques anuals, coincidint amb el programa expositiu de la Fundació.

Properament us informarem de noves places per a l'any 2017

Departament d'exposicions i activitats. Àrea de gestió cultural

Suport a la coordinadora de la Fundació en la gestió de l'organització d'exposicions i activitats, tant a la seu de la Fundació com en altres centres. Suport a la producció d'exposicions itinerants i en el trasllat de la col·lecció a la nova seu.

Departament Web i Projectes en línia
Suport al departament Web i Projectes en línia, tant a la seu de la Fundació com en altres centres. Estudis de fotografia / vídeo, disseny, web... Coneixements en edició de fotografia i vídeo.


Perfil
Estudis i interès en gestió cultural, museologia, organització de projectes. Es valorarà el coneixement d'anglès i català. Busquem una persona motivada, ben organitzada i amb atenció al detall.

Fes-te
amic