Menú

CORRESPONDENCIAS 2016 | Qui

http://correspondencias.fotocolectania.org/

Correspondències és un projecte on-line que vol reflexionar sobre la rellevància que ha pres la fotografia en la cultura visual contemporània sense perdre la perspectiva històrica i els seus contextos originals de creació i difusió. A diferència d'una activitat presencial, el format escollit d'aquestes converses pretén remetre'ns a l'antiga correspondència, on existia un lapse de temps entre el moment en què es rebia una carta i es contestava. D'aquesta manera, aquest programa vol reivindicar la "reflexió pausada" en una època marcada pel "aquí i ara". El programa Correspondències s'estén al llarg de l'any al fil de tres converses que es desenvolupen a partir dels següents eixos temàtics:

  • El QUAN de la fotografia, que fa èmfasi en el concepte temporal que vincula fotografia i història.

  • El ON, que explora els llocs on habita la fotografia i els canvis de significat que adopta en els seus diversos processos de recontextualització.

  • I finalment el QUI, que explora les diverses pràctiques fotogràfiques des del punt de vista del que fa les imatges així com altres qüestions vinculades al concepte d'autoria.

Aquest projecte forma part d'una sèrie de programes que Foto Colectania està duent a terme en 2016 sota un tema comú recollit en l'enunciat "Però, què és la fotografia?". Més que tractar d'aportar una resposta única, l'objectiu és mostrar com la fotografia, entesa com a conjunt de tecnologies i pràctiques, de discursos i llenguatges i com a arxiu en constant expansió, es resisteix a ser fixada en un únic lloc i temps. La diversitat d'anàlisi i la multiplicitat de perspectives han convertit la fotografia no només en un mitjà més de representació sinó en una eina essencial per explorar el món contemporani.

Part 3: Qui

Participants: Joan Fontcuberta / Geoffrey Batchen

Calendari: octubre -novembre

Dates de publicació de cada Correspondència: 6-17-27 d'octubre | 7-17-28 de novembre | 9-19 de desembre

Aquest programa compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell