Menú
DONE3 | Impressió Postdigital
©Fotos Gala Font de Mora

DONE3 | Impressió Postdigital

DEBAT AMB: Alessandro Ludovico (investigador, escriptor, artista i editor); Mathieu Cénac (co-editor de Jean Boîte Editions); Silvio Lorusso (artista, dissenyador i escriptor).

En aquesta nova conversa de DONE tractarem com la implantació de la tecnologia digital ha afectat el mitjà imprès en relació amb la fotografia. Una vegada superats els inicials plantejaments tant triomfalistes com a catastrofistes, el nou escenari expandit del físic al digital està oferint una nova sèrie de possibilitats per a la creació i distribució de llibres. Amb l'ajuda dels tres ponents explorarem algunes d'aquestes noves vies des dels àmbits de la creació, el comissariat i l'edició.

DONE és un projecte de pensament i creació que vol aproximar-nos al nou ecosistema de la imatge després de la implantació de la tecnologia digital i d’Internet. En aquesta tercera edició, el programa gira al voltant del tema de recerca anual de Foto Colectania «Photography: In Print | Online» que vol reflexionar sobre la convivència de suports de la imatge: el mitjà imprès i l'espai online. Més informació: www.done3.fotocolectania.org

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell i amb l'ajuda de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre del Ministeri de Cultura.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Banco Sabadell i amb l'ajuda de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre del Ministeri de Cultura.