Menú
Projecte Fundació Collserola & Imagenred
Projecte Fundació Colleserola Foto: ©Gala Font de Mora

Projecte Fundació Collserola & Imagenred

La Fundació Collserola i Foto Colectania han establert un Conveni de Col·laboració, amb la voluntat d’aglutinar diferents equips per a realitzar programes que prenguin com a eix principal el pensament al voltant de la imatge i la fotografia, potenciant-ne la capacitat comunicativa i la idoneïtat per a generar pensament crític.

La proposta de col·laboració vol treballar amb cadascun dels col·lectius -famílies, docents i alumnes- que formen la comunitat educativa de la Fundació Collserola, i se centra en tres programes específics:

- El Programa Famílies pretén que les famílies que ho desitgin puguin gaudir d’una manera molt especial del programa d'exposicions que realitza Foto Colectania. L’objectiu és fomentar les relacions intergeneracionals i enfortir llaços entre les diferents famílies que comparteixen un projecte educatiu comú. Aquestes trobades tenen un component lúdic i social però també un objectiu molt definit per afavorir i potenciar la reflexió al voltant de la imatge. El programa inclou visites comentades per part de l'equip de Foto Colectania (3-4 visites al llarg de l’any segons la programació). Les famílies que vulguin visitar lliurement la Fundació gaudeixen d’un carnet familiar digital que els dona accés gratuït a les diferents exposicions.

- El Programa Docents pretén que l'equip docent de la Fundació Collserola pugui, en un entorn proper i accessible, conèixer de primera mà el funcionament intern d’un centre de referència en l’àmbit de la imatge, a través dels seus programes i exposicions. Es plantegen diferents trobades al llarg de l’any amb un objectiu molt definit: fomentar la reflexió crítica i la construcció de la mirada al voltant de la imatge. Aquestes trobades pretenen també afavorir la creació de sinergies que puguin servir com a plataformes per seguir ideant conjuntament programes educatius en el futur. S’ofereixen visites comentades per part de l'equip de Foto Colectania dins la programació anual de la Fundació. El docents disposen d’un carnet digital que els dona accés gratuït a totes les exposicions.

- El Programa Alumnes està pensat per a tots els alumnes de la Fundació Collserola. Es plantegen programes educatius que vinculen la cultura de la imatge amb l’àmbit de la creació. Es pretén aprofundir en la imatge, la tecnologia i els entorns digitals com a àmbits estretament vinculats, per facilitar una millor experiència i enteniment de l’art i la fotografia en la nostra societat. A més, els alumnes de Batxillerat ténen l'oportunitat de participar en el projecte "imagenred.org", projecte ideat per Julián Barón i Foto Colectania, un espai d’acció visual, que té una plataforma online oberta amb l'objectiu d'estimular la reflexió crítica i oberta al voltant de la imatge. Aquest programa, tot i ser online, té una prolongació a les aules mitjançant els exercicis visuals i accions concretes que planteja, que donen alhora continuïtat a la plataforma.


IMAGENRED I LA FUNDACIÓ COLLSEROLA

Durant el curs 2017-2018, el projecte ha estat posat en marxa en les tres escoles de la Fundació Collserola: l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Barcelona), l’escola Avenç (Sant Cugat) i l’escola Ramon Fuster (Bellaterra), i de forma intensiva, s’ha desenvolupat un pla de treball enfocat a dur a terme l'aplicació i acompanyament del programa d'accions d'imagenred.org amb els alumnes de primer de Batxillerat de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Durant tot el curs acadèmic els alumnes han aplicat les propostes de les accions visuals d’imagenred.org als continguts curriculars de l’assignatura de Cultura Audiovisual, i han desenvolupat diversos treballs vinculats al projecte. Els alumnes han comptat també amb el seguiment i assessorament via email i skype de Julián Barón i l’equip de Foto Colectania.

A més, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte, s’han dut a terme diferents sessions de presentació en les quals també s’hi han desenvolupat algunes accions puntuals convidant els alumnes a participar. Les sessions han estat adreçades als alumnes de totes les línies d’ESO i Batxillerat de les tres escoles, i s’han desenvolupat en auditoris acollint al voltant de 100 alumnes per presentació, amb els seus professors.

Al mateix temps, també s’ha donat a conèixer el projecte als professors de les tres escoles en una sessió exclusiva per a docents, en la qual s’ha exposat el projecte i s’han resolt dubtes i qüestions relacionades amb les diferents aplicacions del projecte. La sessió ha estat altament enriquidora, atès que han sorgit diverses possibles aplicacions del projecte fins i tot en matèries no relacionades amb la fotografia i la cultura audiovisual, com la literatura o a la filosofia.